Zpět

Data mining - dolování znalostí z databází

  • Termín: 24. 9. - 26. 9. 2018
  • Místo: Praha
Cena:
  • 18400 Kč + DPH
  • 670 € + DPH

Počet výukových dnů:
3 (24 výukových hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
základní

Dataminingové postupy nabízejí vytěžení důležitých vzorů chování z elektronických dat za účelem jejich využití pro optimální rozhodování. Ačkoli je paleta dataminingových úloh velmi pestrá, celý proces lze zobecnit díky standardní dataminingové metodologii CRISP-DM. Kurz provede účastníky jednotlivými fázemi této metodologie a představí standardní dataminingové úlohy.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s úlohami a postupy data miningu a naučit je navrhovat predikční postupy. Účastníci se seznámí s dílčími procedurami používanými v jednotlivých fázích projektu a naučí se tyto procedury spojovat do smysluplného řešení.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro analytiky, řešitele dataminingových projektů, pracovníky marketingu, IT specialisty atd., kteří se chtějí seznámit s praktickou aplikací dataminingových metod a postupů.

Předpoklady:

Základní statistické znalosti a zkušenosti z analýzy dat. Uživatelská znalost softwaru se nepředpokládá.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci budou umět připravit si data, vybudovat predikční model a nasadit optimalizované dataminingové řešení do praxe.

Popis obsahu a postupu:

Kurz je vyučován za podpory softwaru IBM SPSS Modeler. Výuka je členěna dle metodologie CRISP-DM. Všechny probírané postupy jsou procvičovány na konkrétních datech a úlohách.

Program kurzu*:

  1. dataminingové úlohy a metodologie CRISP-DM
  2. vizualizace procesu dolování informace z dat
  3. datový audit a příprava dat
  4. modelování a evaluace řešení
  5. principy vybraných modelovacích metod
  6. uvedení řešení do praxe

*​ Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Modeler Professional.