Zpět

Analýza nákupního košíku (Basket Analysis)

 • Termín: 27. 3. 2018
 • Místo: Praha
Cena:
 • 6800 Kč + DPH
 • 245 € + DPH

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Analýza nákupního koše poskytuje cenné vzory nákupního chování ve formě přehledných asociací či sekvencí nakoupených produktů. Její závěry bývají využívány v doporučovacích systémech, při sestavování nabídkových balíčků, k určování obsahu propagačních katalogů a především při zacílení marketingových kampaní na stávající zákazníky. Ačkoli z názvu úlohy je patrné, že se původně týkala především obchodních řetězců, dnes má své opodstatnění ve všech organizacích nabízejících více různých výrobků nebo služeb.

Cíl vzdělávacího programu:

Kurz seznámí účastníky s úlohou analýzy nákupního koše a jejími aplikacemi. Účastníci se naučí nalézat opakující se vzory složení nákupních košů zákazníků, které lze použít pro predikci jejich následného chování. V kurzu se zaměříme především na aplikace závěrů pro křížový prodej (cross-sell). Standardní úloha analýzy nákupního koše bude doplněna o analýzu sekvencí nákupů. Ukázány budou i možnosti využití behaviorálních, postojových a dalších dat o zákaznících ke zkvalitnění doporučování při křížovém prodeji.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro marketingové pracovníky a analytiky, kteří řeší úlohu optimalizace cross-sell kampaní, hledají vhodné zacílení zákazníků a preferují řešení se snadnou interpretací.

Předpoklady:

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači. Jako úvod do problematiky data miningu doporučujeme kurz Data mining – získávání znalostí z databází.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se naučí připravit si transakční data před analýzou a z připravených dat generovat užitečná asociační pravidla o nákupním chování zákazníků. Pravidla budou umět ohodnotit pomocí specifických metrik a vybrat pravidla vhodná pro predikční úlohu křížového prodeje.

Popis obsahu a postupu:

Po teoretickém seznámení s úlohou, transakčními daty, přípravou dat, modelováním a intepretací pravidel a modelů si účastníci nabyté znalosti ověří na praktických příkladech. Praktická část výuky bude probíhat za podpory softwaru IBM SPSS Modeler.

Program kurzu*:

 1. úloha následného a křížového prodeje
 2. transakční nákupní data a jejich restrukturalizace
 3. vizualizace nákupních vzorů
 4. asociační pravidla a jejich statistiky
 5. filtrování pravidel
 6. hledání sekvencí
 7. predikce nákupního chování

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Modeler Professional.