Zpět

Analýza a predikce časových řad

 • Termín: 5. 3. - 7. 3. 2018
 • Místo: Praha
Cena:
 • 14900 Kč + DPH
 • 540 € + DPH

Počet výukových dnů:
3 (24 výukových hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Časová řada je posloupnost číselných hodnot zaznamenaných v čase. Časové řady vznikají v téměř každém oboru lidské činnosti. Při jejich analýze se snažíme vysvětlit a modelovat principy, které vývoj řady určují, a využít tyto poznatky pro předpověď budoucího chování řady.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami pro zpracování časových řad a naučit je tyto metody používat v praxi. Vyučovány jsou základní přístupy k časovým řadám i pokročilé metody (exponenciální vyrovnávání, ARIMA). U každé metody jsou probrány teoretické základy, ale zároveň je kladen silný důraz na její použití v situacích, se kterými se účastník setkává ve své praxi.

Kurz je určen:

Kurz je vhodný pro každého, kdo se setká s pravidelným záznamem hodnot v čase. Tyto záznamy vznikají zejména:

 • v marketingu, například o záznamy měsíčních prodejů
 • v průmyslu, zde řady tvoří záznamy o výrobním procesu
 • ekonomii a ekonometrii, kde se pracuje například se záznamy makroekonomických veličin
 • v sociologii
 • v přírodovědě, v každém oboru vzniká specifická řada hodnot, například hydrologické časové řady.

Předpoklady:

U účastníků kurzu se předpokládá znalost základních statistických pojmů, jako je průměr a rozptyl. Vhodná, ale nikoliv nutná, je znalost korelační a regresní analýzy.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se v kurzu naučí modelovat časové řady. Prakticky si osvojí všechny kroky potřebné k přípravě reálných dat časové řady pro modelování, naučí se řadu modelovat a výsledky modelů používat pro rozhodování. Získají schopnost pracovat i se složitými řadami, které se však v praxi běžně vyskytují.

Popis obsahu a postupu:

Účastníci kurzu jsou seznámeni nejprve se základními pojmy a přístupy k časovým řadám. Následuje teoretické seznámení se základními metodami a jejich praktické procvičení. Posléze se kurz věnuje pokročilejším metodám po teoretické i praktické stránce. Poslední část je věnována práci s odhadnutými modely a samostatnému procvičování.

Program kurzu*:

 1. základní pojmy časových řad
 2. klouzavé průměry a sezónní dekompozice
 3. regresní analýza časových řad
 4. exponenciální vyrovnávání
 5. ARIMA modely
 6. aplikace odhadů – scénáře
 7. spektrální analýza
 8. samostatný příklad

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Forecasting