Obchodní podmínky

Organizační změny

 • Vyhrazujeme si právo změny lektora a data konání kurzu.
 • Kurz se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků. V případě zrušení kurzu z důvodu jeho nedostatečného obsazení Vám nabídneme náhradní termín jeho konání nebo Vám vrátíme kurzovné.
 • Všechny případné změny Vám dáme písemně, telefonicky nebo e-mailem včas na vědomí.

Ceny kurzů

 • Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 • Cena kurzu zahrnuje: přípravu a komplexní organizační zajištění kurzu, studijní materiály, pomůcky pro účastníky, drobné občerstvení.

Objednání kurzů

 • Do kurzů je možné přihlásit se prostřednictvím elektronické přihlášky, e-mailem, poštou nebo osobně. 
 • Přihláška je závazná a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami.
 • Na základě obdržení přihlášky Vám zašleme zálohovou/řádnou fakturu.
 • Účastníci jsou zařazováni do kurzů v pořadí, v jakém zaslali přihlášku. Při překročení kapacity kurzu je ostatním přihlášeným nabídnut náhradní termín.

Úhrada kurzovného

 • Každý přihlášený účastník obdrží zálohovou/řádnou fakturu, kterou je povinen uhradit nejpozději v den konání kurzu.
 • Úhrada bude provedena bankovním převodem. Po dohodě je možné provést platbu v hotovosti.

Storno podmínky

Účast v kurzu je možné stornovat pouze písemně (poštou, e-mailem). Po dohodě může přihlášený účastník objednaný kurz jedenkrát přesunout na jiný termín. Za přihlášeného účastníka, který odstoupil, lze poslat náhradníka.

 • Při zrušení účasti 10 a více pracovních dnů před kurzem žádný stornovací poplatek.
 • Při zrušení účasti 5-9 pracovních dnů před kurzem činí stornovací poplatek 25% ceny kurzu.
 • Při zrušení méně, než 5 pracovních dnů před kurzem činí stornovací poplatek 75% ceny kurzu.
 • Při zrušení v den kurzu činí stornovací poplatek 100% ceny kurzu.