Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant

Na fakultě Ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitře absolvoval obor Řízení v zemědělství se zaměřením na kvantitativní metody a informatiku. Po dobu jeho postgraduálního studia na Katedře statistiky a operačního výzkumu rozšiřoval své znalosti a zkušenosti v práci se statistickým softwarem v rámci výzkumné činnosti.

Ve své profesní kariéře se zabývá analytickou činností v oblasti statistiky, data miningu, reportování dat a své odborné zkušenosti využívá také v lektorské činnosti. Podílí se na odborné konzultační činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řízení v malých a středních podnicích.

Kurzy lektora