Bc. et Bc. Věra Kumová

lektor, analytik a odborný konzultant

Vystudovala sociologii a andragogiku na Filozofické fakultě a aplikovanou statistiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Praxi získala jako statistička v marketingové výzkumné agentuře a jako datová analytička v bance. Do společnosti ACREA CR nastoupila v lednu 2018 na pozici analytik – konzultant.