PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

externí lektor

Vystudoval Fakultu informatiky a statistiky na VŠE Praha, na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity získal v oboru sociologie titul PhDr. a je také absolventem práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity.

Působí na FSV UK jako proděkan pro studijní záležitosti, statutární zástupce děkana a zároveň se věnuje výuce výzkumu trhu, veřejného mínění, analýzy dat a sociologie. S Českou školní inspekcí spolupracuje na mezinárodních vzdělávacích výzkumech. Své odborné znalosti předává i v rámci kurzů Centra výuky ACREA a také v bohaté publikační činnosti.

Kurzy lektora