fbpx

Autor Bc. et Bc. Věra Kumová

O autorovi

Vystudovala sociologii a andragogiku na Filozofické fakultě a aplikovanou statistiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Praxi získala jako statistička v marketingové výzkumné agentuře a jako datová analytička v bance. Do společnosti ACREA CR nastoupila v lednu 2018 na pozici analytik – konzultant.

Utrpení mladého analytika

Pokud máte za sebou alespoň jeden projekt týkající se analýzy dat, pak se vám téměř jistě stalo, že jeho výsledná náročnost byla úplně jiná, než na začátku avizovaná. Projekt byl samozřejmě mnohem náročnější, než jste si na začátku mysleli. Nám se...

Celý článek

Hodnocení hollywoodských filmů v IBM SPSS Statistics

V tomto článku si představíme analýzu, která vznikla během individuálních analytických cvičení prezentovaných v semestrálním kurzu Statistická analýza dat v praxi. Máme k dispozici datový soubor charakterizující a hodnotící vybrané hollywoodské filmy za dobu čtyř let a stojíme před otázkou, co ovlivňuje divácké hodnocení těchto filmů? Má...

Celý článek