fbpx

Autor Bc. Patrik Vidlář

O autorovi

lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor aplikovaná statistika. V rámci studia získal praxi s analýzou dat na Úřadu práce v Olomouci a v nemocnici sv. Anny v Brně. Do společnosti ACREA nastoupil v roce 2017 na pozici analytik – konzultant.

Falešná korelace

Jak spolu souvisí smrt a sýr… V tomto článku si povíme o něčem, co je známo pod pojmem falešná či nepravá korelace (anglicky spurious correlation). Korelační koeficient udává míru asociace mezi dvěma číselnými proměnnými. Jedná se o číslo z intervalu <-1, 1>. Pokud se korelace...

Celý článek
novinky IBM SPSS Statistics ve verzi 25

Novinky IBM SPSS Statistics 25

Text stručně shrnuje nejdůležitější novinky a rozšíření softwaru IBM SPSS Statistics ve verzi 25. Jmenovitě je to přidání statistických procedur využívajících metod Bayesovské statistiky, úprava grafických výstupů, a nové možnosti exportu grafů, rozšíření stávajících statistických procedur, jako je zobecněný lineární model nebo analýza...

Celý článek