Zpět

Využití dat o zákaznících ke zvýšení příjmů z prodeje

První poprázdninový seminář se věnoval využití dat o zákaznících. Soustředil se nejen na problematiku zpracování dat, ale zejména na jejich využití.

První část se věnovala tématům, jako jsou optimalizace kampaní, věrnostní programy, predikce poptávky a doporučovací systémy v marketingu, tedy metodám, které vedou ke zvyšování zisku společnosti. Účastníci se dozvěděli, že díky segmentaci zákazníků nejen ušetří výdaje za marketing, ale především zlepší vztahy se svými stávajícími zákazníky, protože zákazníci již nedostávají nerelevantní nabídky, díky segmentaci lze doručovat jen nabídky, u kterých je největší pravděpodobnost nákupu.

Druhá část semináře se zaměřila na praktickou ukázku úlohy typu upsell. K této ukázce byl využit software IBM SPSS Modeler. Sesbíraná data byla analyzována v prediktivním modelu, který náš analytik Michal Kadlec připravil a účastníkům semináře předvedl. Výsledkem byl model odhalující jednotlivé vazby mezi zbožím (jaké zboží se s kterým kupuje) – šlo tedy o analýzu nákupního koše. Na tomto modelu byly vysvětleny termíny jako Gain, Lift, Response a ROI, protože se jedná o hlavní měřítka sledování úspěšnosti těchto modelů.

Tato úloha byla řešena pomocí data miningu. Data mining poskytuje organizacím jasnější pohled na současný stav a hlubší vhled do budoucnosti, založený na analýze historických dat. Společnosti z různých odvětví používají dataminingové metody a extrahované predikční znalosti pro přilákání nových a posílení loajality stávajících zákazníků. Mohou také snadněji a cenově efektivněji identifikovat zákazníky s potenciálem odchodu ke konkurenci (churn).

Pokud Vás tato tematika zajímá, stáhněte si prezentaci z tohoto semináře níže.