Zpět

Vychází nová verze IBM SPSS Statistics 25

Novinky Statistics 25

Největšími novinkami v softwaru IBM SPSS Statistics 25 jsou:

 • nové Bayesovské metody,
 • vylepšená integrace s produkty třetích stran (Microsoft Graphic Object),
 • možnost úpravy grafů již při jejich tvorbě,
 • přidání klávesových zkratek do syntax editoru.

Bayesovská statistika

Bayesovská statistika je založena na odlišném principu než klasická (frekventistická) statistika a může sloužit jako alternativa, nebo další možnost k analýze našich dat. Některé procedury využívající bayesovský přístup v IBM SPSS Statistics jmenovitě jsou:

 • T-test (jednovýběrový, párový, dvouvýběrový),
 • Pearsonův korelační koeficient,
 • lineární regrese,
 • analýza rozptylu jednoduchého třídění.

Vylepšení grafiky

Díky nové možnosti exportu, Microsoft Graphic Object, se mnohem lépe manipuluje s grafy v programech MS Office. Tyto grafy se pak chovají jako by byly vytvořeny přímo v prostředí MS Office a jejich následná úprava je výrazně jednodušší.

Dalším vylepšením prošel tzv. Chart Builder, kde přibyly další možnosti editace grafu již při jeho tvorbě a celkově byla vylepšena vizualizace grafických výstupů. Jmenovitě můžeme vybírat barvy kategorií pro kategorizované proměnné, slučovat méně četné kategorie do jedné nebo upravovat samotnou velikost grafu.

Syntax editor

Změny v syntax editoru jsou mířeny hlavně na uživatele, kteří s ním běžně pracují. Zápis syntaxe se dočkal úpravy ve formě klávesových zkratek, které zjednodušují psaní, formátování i editaci. Pomocí klávesových zkratek lze řádky rychleji spojovat, duplikovat, odstraňovat, přesunovat atp. Asi nejvýznamnější úpravou je možnost kopírování dat z datového editoru či MS Excelu do více řádků najednou. Tyto novinky jsou dostupné v modulu Base.

Další změny

Některé další úpravy jsou například:

 • předělání dialogového okna pro spojování souborů,
 • zjednodušení panelu nástrojů,
 • možnost otevírat a ukládat soubory Stata v14.

 

Trial verzi Statistics 25 naleznete po přihlášení do klientské zóny.

Reference

Česká zemědělská univerzita

Vyhodnocování testů a přijímacích řízení na ČZU

Podrobná case study