Zpět

Vychází nová verze IBM SPSS Statistics 25

Novinky Statistics 25

Největšími novinkami v softwaru IBM SPSS Statistics 25 jsou:

 • nové Bayesovské metody,
 • vylepšená integrace s produkty třetích stran (Microsoft Graphic Object),
 • možnost úpravy grafů již při jejich tvorbě,
 • přidání klávesových zkratek do syntax editoru.

Bayesovská statistika

Bayesovská statistika je založena na odlišném principu než klasická (frekventistická) statistika a může sloužit jako alternativa, nebo další možnost k analýze našich dat. Některé procedury využívající bayesovský přístup v IBM SPSS Statistics jmenovitě jsou:

 • T-test (jednovýběrový, párový, dvouvýběrový),
 • Pearsonův korelační koeficient,
 • lineární regrese,
 • analýza rozptylu jednoduchého třídění.

Vylepšení grafiky

Díky nové možnosti exportu, Microsoft Graphic Object, se mnohem lépe manipuluje s grafy v programech MS Office. Tyto grafy se pak chovají jako by byly vytvořeny přímo v prostředí MS Office a jejich následná úprava je výrazně jednodušší.

Dalším vylepšením prošel tzv. Chart Builder, kde přibyly další možnosti editace grafu již při jeho tvorbě a celkově byla vylepšena vizualizace grafických výstupů. Jmenovitě můžeme vybírat barvy kategorií pro kategorizované proměnné, slučovat méně četné kategorie do jedné nebo upravovat samotnou velikost grafu.

Syntax editor

Změny v syntax editoru jsou mířeny hlavně na uživatele, kteří s ním běžně pracují. Zápis syntaxe se dočkal úpravy ve formě klávesových zkratek, které zjednodušují psaní, formátování i editaci. Pomocí klávesových zkratek lze řádky rychleji spojovat, duplikovat, odstraňovat, přesunovat atp. Asi nejvýznamnější úpravou je možnost kopírování dat z datového editoru či MS Excelu do více řádků najednou. Tyto novinky jsou dostupné v modulu Base.

Další změny

Některé další úpravy jsou například:

 • předělání dialogového okna pro spojování souborů,
 • zjednodušení panelu nástrojů,
 • možnost otevírat a ukládat soubory Stata v14.

 

Trial verzi Statistics 25 naleznete po přihlášení do klientské zóny.

Reference

Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Podrobná case study
Virgin Mobile

Virgin Mobile vyzvání nové generaci marketingu s pomocí SPSS

Podrobná case study