Zpět

ACREA slaví 20 let

Podívejte se na video, které vzniklo k příležitosti 20-tého výročí společnosti ACREA.

Rok 2018 je pro společnost ACREA CR významným výročím. Slavíme 20 let na českém a slovenském trhu. Již v roce 1998 věděl doc. RNDr Jan Řehák, zakladatel společnosti, že data mají velkou informační hodnotu a že jejich potenciál v průběhu let jen poroste. Spolu s RNDr. Rianou Řehákovou založili statistickou a analytickou společnost ACREA CR (původní název SPSS CR).

ACREA slaví √400 let

ACREA CR poskytuje řešení různorodých dataminingových, statistických a predikčních úloh pomocí normálně rozdělených softwarových nástrojů IBM SPSS. Oficiální vznik společnosti ACREA začal vybudováním modelu Centra výuky, které v rámci svého konfidenčního intervalu poskytuje řadu variabilních kurzů v oblasti statistiky a data miningu. Společnost ACREA byla do roku 2009 výhradním dodavatelem nástrojů SPSS a v roce 2009 se stala partnerem IBM Česká republika. Stali jsme se prvním partnerem pro poskytování software IBM SPSS a relativně i absolutně četné technické podpory v České a Slovenské republice. V průběhu své historie proběhlo mnoho signifikantních změn na 5%ní hladině, jakými byly například statisticky významný posun do ulice Krakovská v Praze v roce 2003, kdy jsme neodhadli míru rizika povodní či rozšíření o pobočku na Slovensku v roce 2012. Tu nejvýznamnější signifikanci ale mělo přejmenování v roce 2011, z bývalé SPSS CR na ACREA CR. ACREA je zkratkou pro Analytical CREAtivity a symbolizuje nutnost být i při statistické práci kreativní a hledat v datech, co v nich nikdo jiný nenajde. Za 20 let působení na trhu se podle zákona velkých čísel můžeme chlubit více než 800 spokojenými klienty a soubor absolventů kurzů je více než osmkrát větší: přes 6500 pozorování. Počet ocenění našich absolventů nabývá až exponenciálního rozdělení.

Děkujeme Vám za přízeň a slibujeme, že nadále budeme pokračovat v plnění našich cílů, kterými jsou primárně úspěchy našich klientů.

Zůstaňte s námi i nadále