NOVINKY IBM SPSS MODELER, VERZE 18.2.1

 

Data mining je proces nalézání skrytých vzorů v datech pomocí analytických metod. Popisné statistiky, predikční modely, analýza textu, geoprostorová analýza, analýza entit, řízení rozhodování a optimalizace jsou využity k identifikaci těchto vzorů a k nasazení predikčních modelů do praxe. Lidé a systémy tyto vzory v datech, a z nich vycházející modely, využívají k nalezení znalostí, které jim umožní dělat správná rozhodnutí ve správný čas. Nová verze softwaru IBM SPSS Modeler 18.2.1 přináší řadu novinek.

Nový, moderní a atraktivní vzhled.. Uživatel však má možnost používat původní vzhled, na který byl zvyklý, přepnout se lze pomocí menu Tools\User Options\Display.


 

Nová funkcionalita VIEW DATA využívající zcela nový grafický engine dostupný pro každý uzel přes pravé tlačítko myši, výrazně rozšiřující možnosti explorace dat. Funkcionalita využívá defaultní port 28900 (možno změnit v options.cfg pod položkou data_view_port_number).
 

IBM Data Warehouse. Rozšířená podpora databázového modelování v IBM Netezza Analytics, aktuálně podporující IBM Data Warehouse. Nutno nastavit v menu Tools\Options\Helper Applications, záložka IBM Data Warehouse. Modely vytvořené pomocí Netezza uzlů z nabídky Database Modeling pak budou zapsány do IBM DB2 Data Warehouse (pro AIX není podporováno).

Uzel Gaussian Mixture. Nový uzel na paletě Python uzlů pro použití jako nesupervizovaný klasifikátor.  

Uzel Kernel Density Estimation (KDE). Nové uzly na paletě Python a modelovacích uzlů pro simulaci a modelování jádrového odhadu hustoty.  

  

Uzel Hierarchical Density-Based Spatial Clustering (HDBSCAN). Nový uzel na paletě Python/Modeling uzlů pro použití jako nesupervizovaný klasifikátor.

JSON uzly. Podpora importu/exportu formátu JSON.

AIX. Nově od verze 18.2 je podporována platforma AIX.

Rozšíření pro Text Analytics. Většina funkcionality a rozšíření je nyní podobná jako v IBM SPSS Text Analytics for Surveys.