NOVINKY PS CLEMENTINE VERZE 2.2

Upgrade analytického nástroje – IBM SPSS Modeler 18.2.1

• Nový a moderní grafický vzhled.
• Nová funkcionalita Data View pro vizualizaci dat proudících jakýmkoliv proudovým uzlem,
která umožňuje pokročilé vizualizace dat.
• Nové uzly na paletě Python uzlů:

- Uzel Gaussian Mixture - pro použití jako nesupervizovaný klasifikátor,
- Uzel Kernel Density Estimation (KDE) - pro simulaci a modelování jádrového odhadu hustoty,
- Uzel Hierarchical Density-Based Spatial Clustering (HDBSCAN) - pro použití jako nesupervizovaný klasifikátor.

JSON uzly. Podpora importu/exportu formátu JSON.
AIX. Nově od verze 18.2 je podporována platforma AIX.
IBM Data Warehouse - rozšířená podpora databázového modelování v IBM Netezza Analytics, aktuálně podporující IBM Data Warehouse.
• Rozšíření IBM SPSS Modeler Text Analytics Premium, používané k text miningu, zavádějící
funkce podobné funkcím dostupným v IBM SPSS Text Analytics for Surveys.

Uzly PS v prostředí IBM SPSS Modeler

PS File List umožňuje naimportovat a spojit větší množství textových souborů stejné struktury.
PS Variable Names přejmenovává sadu uzlů podle různých pravidel.
PS SOAP Input načítá data z internetových datových zdrojů přes webové služby SOAP.
PS SOAP Output odesílá zpracovaná data webovou službou.
PS CLEMENTINE Job slouží pro spuštění definovaných úloh v Repository PSC (platí pro architekturu Central Processing).
PS CDS Job slouží pro spuštění definovaných úloh v Repository IBM SPSS Collaboration & Deployment Services (platí pro architekturu Central Processing).

Práce s Repository

Zajištění přístupu oprávněných uživatelů do Repository. Kromě nativní databáze uživatelských jmen se může použít katalogová služba – Active Directory, využívající existující podnikovou architekturu pro správu uživatelských účtů. Komunikace s AC může být použit zašifrovaný protokol SSL.

Spolupráce v pracovních skupinách je díky Repository mnohem jednodušší. Uživatelům mohou být přiřazena různá uživatelská či skupinová oprávnění pro přístup k uloženému obsahu či funkcionalitě. Je možno definovat různé role a skupiny uživatelů.

Možnosti automatizace

• Nové způsoby automatického spuštění analytického procesu na základě různých událostí:


- Výskyt souboru v kontrolovaném adresáři (úloha File Monitor),
- Příjem zprávy webové služby z externího systému (úloha Web Service).


• Vložení parametrů úlohy do zpracovávaného streamu:


- Celá cesta k souboru, který spustil zpracování (pro úlohu File Monitor),
- Unikátní id úlohy.


• Spojení více uložených úloh do jedné úlohy.


• E-mailová notifikace o výsledku zpracování úlohy, zasílaná automaticky na vybrané příjemce. Může obsahovat základní informace o (ne)úspěšném ukončení úlohy i podrobnější informace.

 

Správa uloženého obsahu

• Štítkování verzí uloženého obsahu. Verzování bylo nově výrazně rozšířeno o další funkcionalitu pro důkladnější identifikaci verzí v různých úlohách. Podle použitého štítku je zřejmé, v jakém prostředí (Test, Production) se má daná verze použít nebo zda se očekává její další editace (Important).

• Import a export složek (včetně podsložek) mezi úložištěm a adresářovou strukturou.

 

Rozšíření a vylepšení existující funkcionality

• Integrace Repository a aplikací IBM SPSS Modeler.
• Možnost práce s více objekty najednou (multiselect).
• Zlepšené vyhledávání objektů v rámci Repository.
• Nové způsoby spuštění analytické úlohy.
• Rozšířené kontextové menu a možnosti verzování.
• Nový moderní vzhled.