Zpět

Nástroje IBM SPSS v akademické sféře – případová studie

Tato studie je založena na online dotazníkovém šetření, které bylo zaměřeno na uživatele analytických nástrojů IBM SPSS v akademické sféře. Mapuje zkušenosti uživatelů, pokrytí IBM SPSS v akademické sféře a nejpodstatnější výhody uváděné samotnými uživateli.

Studie poukazuje na spokojenost s využíváním nástrojů IBM SPSS jak pro vlastní práci pedagogů, tak pro výuku.  Potvrzuje, že výuka je dnes založena na více analytických nástrojích, aby studenti v průběhu studia poznali veškeré možnosti, které na ně mohou čekat v praxi.

celá studie ke stažení zde

Soubory ke stažení

Reference

Západočeská univerzita v Plzni

Testování pomocí Remark Office OMR na Západočeské univerzitě v Plzni

Podrobná case study
Psychiatrické centrum Praha

Strukturální analýza modelu životní spokojenosti adolescentů

Podrobná case study