ACREA CR představuje IBM SPSS Statistics 26

 

Analýza dat je nástrojem k dosažení cílů organizace a plní čím dál tím důležitější úlohu
v rozhodování. Software IBM® SPSS® Statistics přináší prostředky pro podporu celého analytického procesu, od začátku do konce. Vývoj produktu IBM SPSS Statistics Base a dalších specializovaných modulů stále pokračuje, aby zpřístupňoval i ty nejpokročilejší metody širokému okruhu analytiků a obchodních uživatelů.

Velkým přínosem nové verze 26 je bezpochyby kvantilová regrese a rozšíření možností ROC Analýzy. Lze říci, že jsou to nejzásadnější novinky, ale ne jediné. Tyto největší novinky si rozebereme samostatně. Došlo k vylepšení Bayesovské statistiky. Konkrétně se jedná o vylepšení procedur One Sample Binomial a One Sample Poisson, kde už není potřeba zadávat apriorní parametry rozdělení pro nulovou hypotézu. Dále v rámci Bayesovské statistiky vznikla nová procedura One-way Repeated Measires ANOVA, která slouží pro opakovaná měření. Tyto novinky v Bayesovské statistice jsou obsahem modulu IBM SPSS Advanced.

Další novinky v tomto modulu se týkají Syntaxe GENLINMIXED, kde přibyli nové typy kovariace pro náhodné efekty, pro opakovaná měření, dále Kenward – Rogerovi stupně volnosti a volba KRONECKER_MEASURES pro specifikace seznamu proměnných. V Syntax MIXED přibyli Kroneckerovy typy kovariace.

Zmíněná kvantilová regrese je obsahem modulu IBM SPSS Regression. Díky ní můžetemodelovat vztah mezi množinou prediktorů (nezávislých proměnných) a určeným kvantilem cílové (závislé) proměnné. Nejčastěji se takto modelují medián, horní a dolní kvartil nebo decily.

Oproti tomu ROC Analýza je obsahem základního modulu IBM SPSS Statistics Base. Oproti starší verzi 25 poskytuje tato analýza ve verzi 26 navíc precision – recall (PR) křivku, která je vhodná pro zešikmená data. Umožňuje porovnávat dvě ROC křivky, které jsou generovány buď z nezávislých, nebo párových skupin. Součástí tohoto modulu je i nová implementace procedury Fleiss Kappa (Reliability analysis), která se využívá při posouzení shody více hodnotitelů a to pro celek i pro jednotlivé kategorie. Máte zde i možnost nastavit způsob zacházení s vynechanými hodnotami.

Další drobné změny a obohacení se týkají práce se syntaxí, které jsou využitelné u velice specifických případů. IBM SPSS Statistics je k dispozici ve třech výhodných balíčcích
– Standard, Professional a Premium, který obsahuje všechny moduly. Tyto balíčky jsou výhodnější než nákup jednotlivých modulů, ale Vaši sestavu si samozřejmě můžete poskládat dle Vašich představ. Novou verzi IBM SPSS Statistics 26 je možné získat kontaktováním společnosti Acrea.