Zpět

Semináře

Veřejné prezentační semináře jsou určeny k seznámení s nástroji IBM SPSS Software. Účast je bezplatná. Semináře jsou vždy zaměřeny na konkrétní téma či řešení úloh specifických pro určitou sféru uživatelů. Jejich cílem je prezentovat možnosti praktického využití programů IBM SPSS na konkrétních úlohách, které vycházejí z potřeb uživatelů. Tradiční součástí programu je i vystoupení zákazníka z dané sféry s ukázkou využití v praxi.

Prezentační semináře Vám pomohou odpovědět na otázku, který z nástrojů IBM SPSS je pro Vaši práci nejvhodnější a skutečně zrychlí a usnadní řešení Vašich úloh. Účastníci zde získají také informace o novinkách v aktuálních verzích softwaru IBM SPSS, poskytovaných analytických službách a možnostech školení. Pro každého účastníka jsou připraveny materiály a občerstvení. 

česká vlajka Semináře uspořádané v České republice:  ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináře uspořádané na Slovensku: IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

nabízené semináře

  • Datum:
  • Název:

2. OFFLINE WEBINÁŘ ACREA CR: Predikce vzniku kriminality

Cílem tohoto offline webináře bude seznámit Vás s analytickým přístupem v oblasti predikce vzniku kriminality. Data pomohou identifikovat podmínky (události ve městě, počasí, prázdniny), které nejčastěji spouštějí trestnou činnost v čase a místě. Základním cílem predikce bude určení pravděpodobnosti, kdy a kde se tyto trestné činy objeví příště.

Více

3. OFFLINE WEBINÁŘ: Segmentace

Program se připravuje.

Více

Data ve státní sféře

  • Praha

Program se připravuje.

Více

Data ve finančním sektoru

  • Praha

Program se připravuje.

Více

4. OFFLINE WEBINÁŘ: Finanční podvody ve státní sféře

Program se připravuje.

Více

5. OFFLINE WEBINÁŘ: Analýza nákupního koše

Program se připravuje.

Více

6. OFFLINE WEBINÁŘ: Predictive maintenance

Program se připravuje.

Více

Den pro akademickou sféru

  • Praha

Program se připravuje.

Více

7. OFFLINE WEBINÁŘ: Podvody ve státní sféře

Program se připravuje.

Více
Array