Software

Software, který Vám ACREA nabízí, poskytuje komplexní řešení pro práci s daty.
Vše od plánování projektu, přes sběr dat a jejich analýzu až po aplikace výsledků do praxe a reporting.

Software je již po řadu let vyvíjen, testován a stále vylepšován ve spojení s předními společnostmi z různých oborů po celém světě. Splňuje náročné požadavky velkých, středních i malých organizací ze všech sfér.

Prediktivní analytika využívá data pro každodenní rozhodnutí

IBM SPSS Statistics 24

IBM SPSS Statistics 24

Modulární statistický software vhodný pro všechny typy analýz, od jednoduchých až po nejnáročnější matematicko-statistické aplikace.

Více o analýze dat

IBM SPSS Modeler 18

IBM SPSS Modeler 18

Dataminingový nástroj prediktivní analýzy, odhalování vzorů a trendů v různých typech dat prostřednictvím intuitivního vizuálního rozhraní.

Více o data miningu

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Nástroje pro správu analytických výsledků a jejich kombinaci s obchodními pravidly, automatizaci a analýzu v reálném čase.

Více o automatizaci

IBM Cognos

IBM Cognos

Moderní nástroje pro pravidelný reporting a plánování napříč organizací. Podporuje propojení s MS Office a mobilními zařízeními.

Více o reportování

Remark

Remark

Jednoduchý a efektivní nástroj pro skenování a vyhodnocování formulářů, dotazníků a studentských testů.

Více o sběru dat

PS Clementine PRO 8

PS Clementine PRO 8

PS CLEMENTINE PRO 8 zahrnuje celý rozsah analytických algoritmů poskytovaných populárním softwarem IBM SPSS Modeler.

Více informací

PS QUAESTIO PRO 4.0.2

PS QUAESTIO PRO 4.0.2

Řešení pro tvorbu dotazníků a formulářů a jejich efektivní sběr prostřednictvím papírových dotazníků, internetu, telefonu a mobilních zařízení.

Více o sběru dat

PS IMAGO

PS IMAGO

PS IMAGO je statistické a grafické rozšíření programu IBM SPSS Statistics, které obsahuje nástroje pro zjednodušení vybraných základních procedur, nové grafy a výstupní procedury.

Více informací

Nástroje pro prediktivní analýzy pomáhají organizacím využívat vlastní data při každodenním rozhodování. Obchodní společnosti, průmysl, státní sféra, neziskové organizace i akademický mohou získávat a zpracovávat data o zákaznících, zaměstnancích, studentech, výrobních zařízeních a predikovat jejich další vývoj. Zapojením analytických výsledků do stávajících procesů mohou reagovat rychleji na nové situace.