Zpět

Znaménkové schéma

Dialog

Zpracovávaný objekt

Jedna nebo více kontingenčních tabulek vytvořených procedurou Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs obsahujících adjustovaná rezidua.

Předpoklady použití

  • Před spuštěním skriptu je nutné označit aspoň jednu kontingenční tabulku (jednoduchý rámeček).
  • Tabulka nesmí být před použitím skriptu upravována.
  • Tabulka musí obsahovat adjustovaná rezidua (v proceduře Crosstabs pod tlačítkem Cells označit Adj. Standardized).

Ovládání a funkce skriptu

Skript zpivotuje vstupní kontingenční tabulku a nahradí adjustovaná rezidua znaménkovým schématem. Znaménkové schéma opticky zvýrazní buňky, jejichž četnost se významně liší od očekávané četnosti za předpokladu nezávislosti sledovaných znaků. Typ znaménka reprezentuje směr odchylky:

  • neliší-li se naměřená četnost významně od očekávané, v buňce se objeví znaménko "o",
  • vyšší naměřené četnosti oproti očekávání se označí znaménkem "+",
  • nižší naměřené četnosti oproti očekávání se naopak zvýrazní znaménkem "-".

V každé buňce se mohou vyskytnout jedno až tři znaménka plus nebo mínus podle statistické významnosti odchylky – jedno znaménko při 95% významnosti, dvě při 99% a tři při 99,9% významnosti.

Je-li požadováno simultánní testování, lze v úvodním dialogu zvolit použití Holmovy sekvenční metody, která zajistí dodržení požadované hladiny významnosti pro všechny testované buňky dohromady.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Podrobná case study
Vysoká škola ekonomická v Praze

Vyhodnocování přijímacích řízení a ostatních testů na VŠE

Podrobná case study