Zpět

Parciální asociace v Custom Tables

Zpracovávaný objekt

Tabulka s výsledky chí-kvadrát testu, která byla vypočtená procedurou Analyze -> Tables -> Custom Tables.

Předpoklady použití

  • Před spuštěním skriptu je nutné označit tabulku s výsledky chí-kvadrát testů, která je výstupem procedury Custom Tables.
  • Tabulka musí obsahovat jednu kategorizovanou proměnnou ve vrstvách.

Ovládání a funkce skriptu

Vstupem skriptu je tabulka s výsledky chí-kvadrát testů obsahující jednu kategorizovanou proměnnou ve vrstvách. Tuto tabulku lze získat zadáním kontingenční tabulky v proceduře Custom Tables, přidáním jedné kategorizované proměnné do vrstev (záložka Table) a volbou výpočtu chí-kvadrát testu nezávislosti (záložka Test Statistics). Vstupní tabulka může obsahovat více kategorizovaných proměnných v řádcích a sloupcích, ale ve vrstvách se předpokládá pouze jedna proměnná.

Skript počítá součet chí-kvadrát statistik a stupňů volnosti přes kategorie proměnné, která je umístěná ve vrstvách vstupní tabulky a k výsledné chí-kvadrát statistice dopočte její významnost (signifikanci). Výstupem je nová tabulka obsahující hodnotu chí-kvadrát statistiky, stupně volnosti a signifikanci, a to pro každou dvojici řádkových a sloupcových proměnných. Výsledná tabulka je již bez vrstev.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

SC&C

Využití IBM SPSS Statistics ve výzkumné agentuře

Podrobná case study
Město Brno

Zpracování dat z dotazníkových šetření mezi obyvateli města Brna

Podrobná case study