Zpět

Parciální asociace v Custom Tables

Zpracovávaný objekt

Tabulka s výsledky chí-kvadrát testu, která byla vypočtená procedurou Analyze -> Tables -> Custom Tables.

Předpoklady použití

  • Před spuštěním skriptu je nutné označit tabulku s výsledky chí-kvadrát testů, která je výstupem procedury Custom Tables.
  • Tabulka musí obsahovat jednu kategorizovanou proměnnou ve vrstvách.

Ovládání a funkce skriptu

Vstupem skriptu je tabulka s výsledky chí-kvadrát testů obsahující jednu kategorizovanou proměnnou ve vrstvách. Tuto tabulku lze získat zadáním kontingenční tabulky v proceduře Custom Tables, přidáním jedné kategorizované proměnné do vrstev (záložka Table) a volbou výpočtu chí-kvadrát testu nezávislosti (záložka Test Statistics). Vstupní tabulka může obsahovat více kategorizovaných proměnných v řádcích a sloupcích, ale ve vrstvách se předpokládá pouze jedna proměnná.

Skript počítá součet chí-kvadrát statistik a stupňů volnosti přes kategorie proměnné, která je umístěná ve vrstvách vstupní tabulky a k výsledné chí-kvadrát statistice dopočte její významnost (signifikanci). Výstupem je nová tabulka obsahující hodnotu chí-kvadrát statistiky, stupně volnosti a signifikanci, a to pro každou dvojici řádkových a sloupcových proměnných. Výsledná tabulka je již bez vrstev.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Scio

Hodnocení preferencí zákazníků pro efektivní uvedení produktu na trh

Podrobná case study
Západočeská univerzita v Plzni

Testování pomocí Remark Office OMR na Západočeské univerzitě v Plzni

Podrobná case study